CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TM NHÃ UYÊN
GPKD số: 1301079566 – Cấp ngày 05/08/2019 – Nơi cấp : Bến Tre
Địa chỉ: Nguyễn Thị Định, Phú Khương, Bến Tre
Điện thoại liên hệ: 0899990240

Enter street adress here. Or any other information you want.